icon-2

Ostoskorissa 0 tuotetta

0,00 €

icon-1

Homeopatia

Homeopatia – kokonaisvaltaista hoitoa

Homeopaattisen parantamisen periaate on hyvin vanha. Jo Hippokrates (460–377 eaa.) mainitsi kirjoituksissaan samankaltaisuuden periaatteen sairauksien hoidossa. Homeopatian perustajana pidetään saksalaista lääkäriä Samuel Hahnemannia (1755-1843). Sana homeopatia tulee Hahnemannin luomasta käsitteestä ”homoios pathos”, mikä tarkoittaa samankaltaista vaivaa.

Homeopaattisen hoidon lähtökohtana on “Similia similibus curentur” eli ”samankaltainen parannettakoon samankaltaisella”. Ajatus on johdettu Similia similibus -periaatteesta, jonka mukaan sairaus parannetaan samankaltaisella sairaudella, jolloin ne kumoavat toisensa ja sairastunut paranee.

Hahnemannin tavoitteena oli kehittää lääketieteellisesti tarkka käytännön hoitomenetelmä. Hän havaitsi, että moni lääkkeenä käytetty aine aiheutti terveellä ihmisellä samanlaisia oireita kuin mitä se sairaalla paransi. Hän ryhtyi kehittämään erityistä lääkeaineen valmistusmenetelmää voidakseen minimoida lääkkeiden aiheuttamat sivuvaikutukset. Samalla hän huomasi menetelmän voimistavan lääkkeen parantavaa vaikutusta.

Homeopatian sisältä löytyy erilaisia suuntauksia. Klassisessa homeopatiassa annetaan kerralla vain yhtä lääkeainetta. Homeopaattisten lääkkeiden tarkkaa vaikutustapaa ei tunneta. Käytännön tutkimuksissa ja kokemuksissa on havaittu viitteitä siitä, että homeopaattinen lääke antaa impulssin elimistön itsesäätelylle ja sairautta korjaaville prosesseille.

Hahnemann lähti ajatuksesta, että ihmisessä toimii tasapainottava voima, joka pyrkii pitämään hänet terveenä elämän tuomista henkisistä ja fyysisistä rasituksista huolimatta. Homeopaattisen ajattelutavan mukaan ihmisen sairastuessa myös hänen elinvoimansa sairastuu. Parantuminen tapahtuu, kun elinvoima saadaan takaisin tasapainoon.

Useimmat homeopaattiset lääkkeet on valmistettu kasveista, eläimistä tai alkuaineista. Erityiseksi homeopaattisen lääkkeen tekee sen valmistusmenetelmä; keskeistä valmistusprosessissa on lääkeaineen laimentaminen tarkoin määrätyssä suhteessa. Homeopaattiset lääkkeet eivät sisällä mitään kemiallisesti valmistettuja aineita.

Homeopatialla hoidetaan sairastunutta ihmistä kokonaisuutena, ei pelkästään oireita tai sairautta.